Hart
Productieproces
Al onze producten onder de merknaam Vernafix, hebben een productiecyclus ondergaan waardoor het vaststaat dat deze producten, bij het verlaten van onze fabriek, volledig duurzaam zijn. De producten worden aan de volgende behandelingen onderworpen:

1. Vacuüm-drukimpregnatie

Bij de vacuüm-drukimpregnatie, plaatsen we het hout in een volautomatische, computergestuurde impregneerketel. In deze ketel wordt eerst en vooral een vacuüm getrokken. Door deze onderdruk wordt lucht uit de houtcellen getrokken. Daarna wordt de ketel gevuld met impregneervloeistof. Door een overdruk te creéren, wordt het verduurzamingmiddel in de houtcellen geperst, waar het de door het vacuüm vrijgekomen plaats van de lucht inneemt. Om van het hout een duurzaam product te maken, moet het impregneermiddel onuitloogbaar in het hout gefixeerd, 'vastgezet', worden. De fixatie vindt plaats onder invloed van de temperatuur en de tijd. In normale weersomstandigheden varieert de fixatie van het verduurzamingmiddel in het hout van één tot vier weken. Omdat u als gebruiker niet over de zekerheid beschikt dat het hout al voldoende op natuurlijke wijze gefixeerd is (met als gevolg slechte kwaliteit van de producten, arbeidshygiënische risico's en milieubelasting door uitgeloogd verduurzamingproduct), passen wij de HIFIX-fixatie toe.

2. HIFIX-fixatie

Bij de HIFIX-fixatie, plaatsen we het geïmpregneerde hout in een HIFIX-ketel. Daarin wordt het hout met verzadigde stroom behandeld. Door het contact van deze verzadigde stroom met het nog natte hout, vindt er onderling een maximale warmteoverdracht plaats. Het grote voordeel daarvan is dat de duur van de fixatie van een x-aantal weken tot op slechts enkele uren wordt teruggebracht. Het fixatieproces van het beschermingsproduct in het hout vindt volledig gecontroleerd plaats en is bijgevolg onafhankelijk van de weersomstandigheden. Als impregneermiddel gebruiken we een chroom- en arseenvrij product. Dit product behoort tot de impregneerzouten, die een wereldwijd gebruik kennen. Wij kunnen u daarbovenop een certificaat leveren die een goede behandeling van het hout waarborgt en ook de technische goedkeuring draagt onder het nummer A.T.G. 94/S149. Wij zijn lid van IMVAC.

Zekerheid van fixatie betekent dus zekerheid van duurzaamheid!
004