nl - fr - en

Leveringsvoorwaarden


Besteld goederen worden franco geleverd vanaf €1.000 excl.BTW

- Transport gebeurt met trekker en oplegger, uitgerust met meeneemheftruck;

GELIEVE ZEKER NA TE GAAN OF HET LEVERINGSADRES TOEGANKELIJK IS VOOR DEZE COMBINATIE.

- Bestellingen van minder dan €1.000 excl. BTW, worden geleverd mits een transportkost. Bovendien wordt voor leveringen elders dan op het facturatieadres of het depot bijkomend een administratiekost aangerekend, naargelang de plaats van levering. Voor verre afgelegen regio's geldt een afzonderlijke regeling. 
- Voor elke levering wordt een kilometervergoeding van €6 excl. BTW aangerekend;
- Voor leveringen die niet op het facturatieadres dienen te gebeuren, vragen we om voldoende bruikbare informatie, zoals een foto van de losplaats, telefoonnummer van de bewoner, correcte huisnummer, door te mailen om vergissingen te voorkomen. Indien de chauffeur te veel tijd verliest tijdens het lossen, dan zal er een bijkomende kost aangerekend worden;
- De firma Vernafix BVBA verwittigt steeds haar klanten 2 werkdagen op voorhand om afspraken te maken voor een correcte en vlotte levering;
- Bijbestellingen of wijzigingen kunnen worden doorgegeven tot 2 werkdagen voor de levering en dit ten laatste tegen 17u. Indien mogelijk worden de bijbestellingen nog meegeleverd;
- Het lossen van de goederen dient te gebeuren op een goed bereikbare plaats en in veilige omstandigheden. Indien dit voor de firma Vernafix BVBA niet het geval is, dan kan de levering en/of het lossen van het materiaal geweigerd worden. Het materiaal zal dan moeten door uw eigen middelen afgehaald worden;
- Het verdragen, binnen zetten of plaatsen van de goederen behoort niet tot de leveringsomvang;
- Plastiekverpakking wordt rond sommige producten gedaan om deze te beschermen tijdens het transport. Deze dient na het lossen verwijderd te worden door de klant om verhitting te voorkomen;
- Sommige producten mogen niet aan het zonlicht worden blootgesteld zolang ze niet gemonteerd zijn. Indien deze voorschriften niet nageleefd worden, dan kan de firma niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke schade;
- Bij terugname van verkochte goederen (die door u of uw klant verkeerdelijk zijn besteld of bij ongegronde klachten) worden de goederen aan 80% gecrediteerd. Dit moet ten laatste 2 werkdagen na levering schriftelijk gemeld worden. 

Klachten:

- Eventuele schade aan de geleverde goederen moeten op de leveringsbon genoteerd worden of ten laatste 2 werkdagen na levering schriftelijk gemeld worden;
- Foto’s en de aankoopfactuur dienen bezorgd te worden aan de firma via info@vernafix.be;
- Eventuele vervanging van goederen beperkt zich tot het leveren van de desbetreffende goederen;
- Het uitbreken, opnieuw plaatsen, aanleveren van bouwstoffen en werkuren worden niet vergoed door de firma Vernafix;