nl - fr - en

Productieproces


Al onze houtproducten onder de merknaam Vernafix BVBA hebben een productiecyclus ondergaan waardoor vaststaat dat ze bij het verlaten van onze fabriek volledig duurzaam zijn.

Het hout wordt aan de volgende behandelingen onderworpen:
Bij de vacuüm – drukimpregnatie, plaatsen we het hout in een volautomatisch, computergestuurde impregneerketel. In deze ketel wordt eerst en vooral een vacuüm getrokken. Door deze onderdruk wordt lucht uit de houtcellen getrokken.
De ketel wordt gevuld met impregneervloeistof.
Door een overdruk te creëren, wordt het verduurzamingsmiddel in de houtcellen geperst. Waardoor het de plaats inneemt van de lucht in de houtcellen.

De ketel wordt opnieuw vacuüm getrokken, waardoor het overtollige vloeistof terug naar de voorraadtank gaat.
Hifix – fixatie : Hierbij wordt het hout met verzadigde stoom behandeld. Door het contact van deze verzadigde stoom met het nog natte hout, vindt er onderling een maximale warmteoverdracht plaats. Dit zorgt voor een gecontroleerde fixatie waardoor het hout onmiddellijk kan gebruikt worden.
Wij beschikken over een eigen erkend verduurzamingsstation met ATG-nummer. Daardoor staan wij onder voortdurende controle waardoor u zeker bent van een optimale impregneerkwaliteit.